Gallery

Khu phố làng chài theo kiến trúc Đông Dương - khu tái định cư hỗ trợ người dân địa phương sinh sống tại khu vực, tâm huyết của CĐT muốn hướng đến vấn đề an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân tại nơi đây đồng thời giữ gìn nét văn hóa truyền thống đặc trưng tại khu vực

CONSULTING REGISTER

Please fill in below information for us to consult and send relevant information. Thank you!

Thank You !