Tin pháp lý

Về việc cung cấp thêm thông tin pháp lý Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết

Ngày 2022-12-23

4693 VP Giải quyết kiến nghị của Công ty TRƯỜNG PHÚC HẢI

Ngày 2022-12-08

Gửi Các Nhà đầu tư và Quý Khách hàng

Ngày 2022-12-08

Tình hình triển khai dự án cũng như các khó khăn trong việc triển khai Dự án Hamubay

Ngày 2022-12-08

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 129/GPXD

Ngày 2020-01-20

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT SỐ 1112/QĐ-UBND

Ngày 2022-12-08

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 1/500 SỐ 1943/QĐ-UBND

Ngày 2020-01-17

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ SỐ 1017/QĐ-UBND

Ngày 2020-01-17

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SỐ 1909/QĐ-UBND

Ngày 2020-01-13

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT SỐ 590/QĐ - UBND

Ngày 2020-01-17

CV xin chủ trương áp dụng tính giá đất

Ngày 2020-01-13

CV đề nghị cho phép tạm nộp tiền giao đất

Ngày 2020-01-13

Đăng ký tư vấn

Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn và gửi những thông tin liên quan đến dự án.

Chúng tôi xin cảm ơn!