Mặt bằng phân lô

Tên lô đất: B38-01
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền: A25
Tên lô đất: B38-02
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền: A25
Tên lô đất: B38-03
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền: A25
Tên lô đất: B38-04
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền: A25
Tên lô đất: B38-05
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền: A25
Tên lô đất: B38-06
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền: A25
Tên lô đất: B38-07
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền: A25
Tên lô đất: B38-08
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền: A25
Tên lô đất: B38-09
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền: A25
Tên lô đất: B38-10
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền: A25
Tên lô đất: B38-11
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền: A25
Tên lô đất: B38-12
Diện tích: 8 x 7.07 x 3.5 x 13 x 8.5
Hướng: Núi
Mặt tiền: B10
Tên lô đất: B38-13
Diện tích: 8 x 13
Hướng: Núi
Mặt tiền: B10
Tên lô đất: B38-14
Diện tích: 8 x 13
Hướng: Núi
Mặt tiền: B10
Tên lô đất: B38-15
Diện tích: 8 x 7.07 x 3.5 x 13 x 8.5
Hướng: Biển
Mặt tiền: B10
Tên lô đất: B38-16
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-17
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-18
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-19
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-20
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-21
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-22
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-23
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-24
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-25
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-26
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền: Mặt tiền biển

Đăng ký tư vấn

Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn và gửi những thông tin liên quan đến dự án.

Chúng tôi xin cảm ơn!